ZAKRES ROBÓT

 1. Rozbudowa drogi ekspresowej S-3 od km 86+063.00 do km 89+571.00 (zgodnie z kilometracją rzeczywistą 89+520.00). budowa przejścia ekologicznego nad autostradą A-6 w zakresie robót drogowych i robót mostowych.
  Zakres rozbudowy obejmuje:

  • Roboty przygotowawcze,
  • Roboty ziemne,
  • Wykonanie podbudowy,
  • Wykonanie nawierzchni,
  • Roboty wykończeniowe,
  • Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • Wykonanie elementów ulic,
  • Wykonanie kanalizacji deszczowej,
  • Nasadzenia zieleni.

   

 2. Budowa przejścia ekologicznego nad autostradą A-6 w zakresie robót drogowych.
  Zakres budowy obejmuje:

  • Roboty przygotowawcze,
  • Roboty ziemne,
  • Odwodnienie korpusu drogowego,
  • Roboty wykończeniowe,
  • Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • Wykonanie elementów ulic,
  • Zieleń drogową,

   

 3. Budowa przejścia ekologicznego nad autostradą A-6 w zakresie robót mostowych.
  Zakres budowy obejmuje:

  • Roboty fundamentowe,
  • Przyczółki żelbetowe,
  • Wykonanie ustroju tunelowo-rurowego z blachy falistej,
  • Wykonanie kapy chodnikowej na ustroju niosącym,
  • Wykonanie izolacji,
  • Wyposażenie pomostu,
  • Odwodnienie,
  • Wykonanie schodów,
  • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczające

   

 

[huge_it_maps id=”1″]