ZAAWANSOWANIE MOSTOWE

Kliknij nazwę danego okresu aby zobaczyć co było w nim robione.

MARZEC 2021

W dniu 18.03.2021 r. Wykonawca pismem znak 189/2H58/18032021/MAP przekazał pismo dot. Zawiadomienia o dopełnieniu zobowiązań umownych, do którego zostało załączone zaświadczenie
z Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu
do zawiadomienia z 01.03.2021 r. o zakończeniu rozbudowanej autostrady A6 na realizowanym odcinku (decyzja znak WIK.771.2.230.2017.RO z dnia 16.03.2021 r.).

Zgodnie z przygotowywanym Protokołem Odbioru Ostatecznego Robót zadanie zakończono w dniu 17.03.2021 r.

LUTY 2021

W dniu 26.01.2021 r. (pismo znak WIK.771.1.231.2017.RO) Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję ws. pozwolenia na użytkowanie. Zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie przejścia ekologicznego nad autostradą oraz przepustów rurowych 2 szt.

 

W dniu 02.03.2021 r. Wykonawca pismem znak 185/2H58/02032021/MAP przekazał złożone

w dniu 02.03.2021 r. do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego „Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego”.

STYCZEŃ 2021

Wykonawca w bieżącym miesiącu sprawozdawczym STYCZNIU 2021 r. prowadził roboty porządkowe
i poprawkowe.

Wykonawca informował o przerwie w prowadzeniu robót – pismem znak 164/2H58/22122020/RUK
z dnia 22.12.2020 r. poinformował, że w okresie 24.12.2020.-11.01.2021. nie będą prowadzone żadne roboty na placu budowy.

GRUDZIEŃ 2020

Wykonawca w bieżącym miesiącu sprawozdawczym GRUDNIU 2020 r. prowadził następujące roboty.

 1. Roboty realizowane w okresie sprawozdawczym:
 1. roboty ziemne – rozkładanie humusu;
 2. roboty ziemne – rozkładanie darni;
 3. roboty mostowe – wykonywanie obruku na obiekcie;
 4. roboty mostowe – montaż podwalin pod ekrany na najściach na obiekcie;
 5. roboty mostowe – montaż ekranów drewnianych na obiekcie;
 6. roboty mostowe – montaż balustrad na schodach przy obiekcie;
 7. wykonanie nasadzeń na najściach na obiekt;
 8. obsiew trawy;
 9. prace porządkowe.

 

2. Tymczasowa Organizacja Ruchu:

 1. W dniu 09.12.2020 r. została przywrócona stała organizacja ruchu, przejazd odbywa się dwiema jezdniami po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.
 1. W dniu 17.12.2020 r. została przywrócona organizacja ruchu z dnia przejęcia placu budowy (podpisano Protokół Odbioru Czasowej Organizacji Ruchu).

 

3. Praca w niedziele:

 1. Wykonawca pismem znak 155/2H58/11122020/RUK z dnia 11.12.2020 r. zwrócił się do IR
  z prośbą o wyrażenie zgody na pracę w niedzielę, tj. 13.12.2020 r., Wykonawca planował wyk. ekranów przeciwolśnieniowych. IR wyraziła zgodę na prowadzenie prac.

 

4. Przerwa w prowadzeniu robót.

1. Wykonawca pismem znak 164/2H58/22122020/RUK z dnia 22.12.2020 r. poinformował,
że w okresie 24.12.2020.-11.01.2021. nie będą prowadzone żadne roboty na placu budowy.

 

Wykonawca w dniu 18.12.2020 r. poinformował, że zakończył prace zasadnicze na kontrakcie, w związku z czym Wykonawca zwrócił się z prośbą o powołanie komisji odbiorowej oraz dokonanie przeglądu w styczniu 2021 r.

LISTOPAD 2020

Wykonawca w bieżącym miesiącu sprawozdawczym PAŹDZIERNIK 2020 prowadził następujące roboty.

 1. Roboty realizowane w okresie sprawozdawczym:
 1. roboty drogowe – wyznaczenie ogrodzenia wzdłuż ciągu drogi – j. lewa;
 2. roboty ziemne – profilowanie skarp na najściach na obiekt;
 3. roboty ziemne – rozkładanie humusu;
 4. roboty mostowe – zbrojenie i betonowanie pali pod słupy dla ekranów na obiekcie;
 5. roboty mostowe – betonowanie gzymsy na obiekcie – jezdnia do Świnoujścia;
 6. roboty mostowe – wykonywanie schodów na obiekcie;
 7. roboty mostowe – wykonywanie obruku na obiekcie;
 8. roboty mostowe – zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu pod ekrany przeciwolśnieniowe;
 9. roboty mostowe – montaż słupów pod ekrany na obiekcie;
 10. roboty mostowe – wykonanie izolacji cienkiej fundamentu pod ekrany na obiekcie i najściach;
 11. roboty mostowe – montaż kotew pod słupy ekranów na obiekcie;
 12. roboty mostowe – montaż podwalin pod ekrany na najściach na obiekcie;
 13. roboty mostowe – wykonanie powłoki z żywicy na fundamentach pod ekrany na obiekcie.

 

2. Tymczasowa Organizacja Ruchu:

 1. W dniu 03.11.2020 r. godz. 14:00 – odbyła się zmiana TOR: wyłączenia pasa ruchu w ciągu drogi w kierunku Świnoujścia (zgłoszona w dniu 30.10.2020 r. pismem znak 115/2H58/30102020/RUK, pierwotny termin z uwagi na potwierdzone przypadki COVID-19
  u Podwykonawcy został odwołany).
 2. W dniu 30.11.2020 r. odbyła się zmiana TOR: wyłączenie pasa ruchu w ciągu drogi w kierunku Szczecina. (pierwotny termin z uwagi na potwierdzone przypadki COVID-19 u Podwykonawcy został odwołany).

 

3. Praca w niedziele:

1. Wykonawca pismem znak 127/2H58/09112020/RUK z dnia 09.11.2020 r. zwrócił się
do IR z prośbą o wyrażenie zgody na pracę w dniu 11.11.2020 r., Wykonawca planował
zabruków skarp na wlotach i wylotach obiektu. IR wyraziła zgodę na prowadzenie prac.

2. Wykonawca pismem znak 143/2H58/27112020/RUK z 27.11.2020 r. zwrócił się
do IR z prośbą o wyrażenie zgody na pracę w niedzielę, tj. 29.11.2020 r., Wykonawca planował wyk. podlewek pod słupy ekranów przeciwolśnieniowych. IR wyraziła zgodę
na prowadzenie prac.

PAŹDZIERNIK 2020

Wykonawca w bieżącym miesiącu sprawozdawczym PAŹDZIERNIK 2020 prowadził następujące roboty.

 1. Roboty realizowane w okresie sprawozdawczym:
 1. roboty ziemne – wykonanie kolejnych warstw nasypu przejścia ekologicznego;
 2. roboty ziemne – transport humusu na plac budowy;
 3. roboty ziemne – rozkładanie humusu na najściach na obiekt;
 4. roboty ziemne – profilowanie skarp na najściach na obiekt;
 5. zakończono prace związane z wyk. parasola;
 6. roboty mostowe – zbrojenie i deskowanie gzymsu;
 7. roboty mostowe – wykonanie ław oporowych zabruku;
 8. roboty mostowe – wykonanie warstwy drenażowej w pachwinie między konstrukcjami stalowymi przejścia;
 9. roboty mostowe – wykonanie warstw izolacji na konstrukcji stalowej;
 10. roboty mostowe – dokończenie deskowania gzymsów (jezdnia do Szczecina);
 11. roboty mostowe – beronowanie gzymsów (jezdnia do Szczecina);
 12. roboty mostowe – rozdeskowanie gzymsów (jezdnia do Szczecina);
 13. roboty mostowe – roboty przygotowawcze do wykonania ekranów drewnianych;
 14. roboty mostowe – wykonywanie obruku na obiekcie;
 15. roboty mostowe – zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu pod ekrany przeciwolśnieniowe;
 16. roboty mostowe – obróbka i zabezpieczenie antykorozyjne wykonanych betonowych gzymsów na jezdni do Szczecina;
 17. roboty mostowe – zbrojenie i betonowanie pali pod słupy dla ekranów na obiekcie;
 18. roboty mostowe – wykonywanie schodów na obiekcie;
 19. wyznaczenie i wykonanie ogrodzenia wzdłuż ciągu drogi – j. lewa.

 

2. Tymczasowa Organizacja Ruchu:

 1. GW pismem znak 103/2H58/20102020/RUK z 20.10.2020 r. poinformował o planowanej
  na 27.10.2020 r. zmianie TOR: wyłączenie pasa ruchu w ciągu drogi w kierunku Świnoujścia.
 2. W dniu 27.10.2020 r. e-mailem Kierownik Budowy Paweł Malinowski poinformował, że w związku ze spadkiem liczby personelu spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-COV-2, zaplanowana na dzień 27.10.2020 r. zmiana organizacji ruchu (zgłoszona zgodnie z pismem znak 103/2H58/20102020/RUK z 20.10.2020 r.), zostanie przełożona na następny tydzień( planowane na 3.11.2020r).
 3. W dniu 30.10.2020 r. pismem znak 115/2H58/30102020/RUK GW zgłosił zmianę TOR w dniu 03.11.2020 r. godz. 14:00 – wyłączenia pasa ruchu w ciągu drogi w kierunku Świnoujścia.

 

3. Praca w niedziele:

 1. GW pismem znak 79/2H58/02102020/RUK z dnia 02.10.2020 r. zawiadomił IR o planowanym prowadzeniu robót w dniu 04.10.2020 r. (niedziela) i poprosił o wyrażenie zgody.
  IR wyraziła zgodę na prowadzenie robót w dniu 04.10.2020 r.
 2. Wykonawca pismem znak 105/2H58/15102020/RUK z dnia 15.10.2020 r. zwrócił się
  do IR z prośbą o wyrażenie zgody na pracę w niedzielę, Wykonawca planował
  szalowanie i zbrojenie fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowe.
  IR wyraziła zgodę na prowadzenie prac.
 3. Wykonawca pismem znak 109/2H58/23102020/RUK z dnia 23.10.2020 r. zwrócił się
  do IR z prośbą o wyrażenie zgody na pracę w niedzielę, tj. 25.10.2020 r., Wykonawca planował wyk. antykorozji gzymsów – j. lewa w kierunku Szczecina.
  IR wyraziła zgodę na prowadzenie prac.
 4. Wykonawca pismem znak 114/2H58/30102020/RUK z dnia 30.10.2020 r. zwrócił się
  do IR z prośbą o wyrażenie zgody na pracę w niedzielę, tj. 01.11.2020 r.,
  Wykonawca planował wyk. ekranów przeciwolśnieniowych.
  IR wyraziła zgodę na prowadzenie prac.
WRZESIEŃ 2020

Wykonawca w bieżącym miesiącu sprawozdawczym SIERPIEŃ 2020 prowadził następujące roboty:

 1. roboty ziemne – porządkowanie terenu;
 2. rozbiórka gzymsu;
 3. prowadzono roboty związane z zasypką konstrukcji i najść na obiekt za podporą nr 1 i nr 3;
 4. roboty ziemne – wykonanie kolejnych warstw nasypu przejścia ekologicznego;
 5. roboty ziemne – transport humusu na plac budowy;
 6. roboty ziemne – rozkładanie humusu na najściach na obiekt;
 7. roboty betoniarskie – wypełnienie pachwiny między konstrukcjami przejścia ekologicznego;
 8. roboty mostowe – prace związane z wykończeniem powierzchni betonowych podpór przejścia ekologicznego;
 9. roboty mostowe – zbrojenie i deskowanie gzymsu;
 10. roboty mostowe – wykończenie powierzchni betonowych podpór przejścia ekologicznego;
 11. roboty mostowe – uzupełnienie kotwienia konstrukcji stalowej;
 12. ’roboty mostowe – wykonanie zasypki pachwiny między konstrukcjami stalowymi;
 13. TOR: w dniu 02.09.2020 r. wprowadził TOR – wyłączył pas ruchu w ciągu drogi w kierunku Świnoujścia oraz wprowadził wyjazd na budowę;
 14. TOR: w dniu 18.09.2020 r. wprowadził TOR – wyłączenie pasa w ciągu drogi w kierunku Szczecina.
SIERPIEŃ 2020

W dniu 11.08.2020 r. została podpisana Umowa NR 20/KP/2020  pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wroniej 53 a Budimex S.A. na dokończenie budowy przejścia ekologicznego nad autostradą A-6 wrazz ogrodzeniem autostrady.

Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację przedmiotu Umowy najpóźniej w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy. Termin realizacji przedmiotu Umowy Strony ustaliły na dzień 12.12.2020 r.

PAŹDZIERNIK 2019
Empty section. Edit page to add content here.
PAŹDZIERNIK 2019

Postęp prac w  okresie od 01.10.2019 do 31.10.2019

W okresie od 01.10.2019 do 31.10.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) nie prowadził prac.

31.10.2019 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY z winy Wykonawcy.

WRZESIEŃ 2019

Postęp prac w  okresie od 01.09.2019 do 30.09.2019

W okresie od 01.09.2019 do 30.09.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) prowadził następujące prace:

Roboty mostowe:

• brak prowadzonych robót.

SIERPIEŃ 2019

Postęp prac w  okresie od 01.08.2019 do 31.08.2019

W okresie od 01.08.2019 do 31.08.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) prowadził następujące prace:

Roboty mostowe:

• brak prowadzonych robót.

LIPIEC 2019

Postęp prac w  okresie od 01.07.2019 do 31.07.2019

W okresie od 01.07.2019 do 31.07.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót mostowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty mostowe :

 • deskowanie i betonowanie gzymsu konstrukcji SuperCor nad jezdnią lewą.
CZERWIEC 2019

Postęp prac w  okresie od 01.06.2019 do 30.06.2019

W okresie od 01.06.2019 do 30.06.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót mostowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty mostowe :

 • wykonanie nasypu najścia dla zwierząt za podporą P1;
 • deskowanie i betonowanie gzymsu konstrukcji SuperCor nad jezdnią lewą, etap I.
MAJ 2019

Postęp prac w  okresie od 01.05.2019 do 30.05.2019

W okresie od 01.05.2019 do 30.05.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót mostowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty mostowe :

 • wykonanie zasypki konstrukcji SuperCor za podporą P3;
 • deskowanie gzymsu konstrukcji SuperCor nad jezdnią lewą.
KWIECIEŃ 2019

Postęp prac w  okresie od 01.04.2019 do 30.04.2019

W okresie od 01.04.2019 do 30.04.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót mostowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty mostowe :

 • wykonanie zasypki konstrukcji HelCor za podporą P1
 • wykonanie zasypki przepustu HelCor za podporą P3
 • montaż foli kubełkowej za podporą P1
MARZEC 2019

Postęp prac w  okresie od 01.03.2019 do 31.03.2019

W okresie od 01.03.2019 do 31.03.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót mostowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty mostowe :

 • wykonanie drenażu zaprzyczółkowego za podporą P1
 • wykonanie zasypki przepustu HelCore za podporą P3
 • montaż zbrojenia gzymsu konstrukcji SuperCor – jezdnia lewa
 • wykonanie korytka drenażowego za podporą P1
 • uszczelnienie styku konstrukcji SuperCor z podporą P3
 • wykonanie dylatacji korpusu P1
LUTY 2019

Postęp prac w  okresie od 01.02.2019 do 28.02.2019

W okresie od 01.02.2019 do 28.02.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót mostowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty mostowe :

 • wykonanie ustroju rurowego z blachy falistej o powierzchni otworu ponad 14,5 m²
 • konstrukcja między podporą 1 i 2
 • wykonanie zasypki ustroju rurowego z blachy falistej
 • wykonanie odwodnienia zasypki za pomocą rury drenarskiej, dren podłużny d150 HDPE z pełnym dnem w geowłókninie, w obsypce z tłucznia
STYCZEŃ 2019

Postęp prac w  okresie od 01.01.2019 do 31.01.2019

W okresie od 01.01.2019 do 31.01.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót mostowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty mostowe:

 • Wykonanie ustroju rurowego z blachy falistej o powierzchni otworu do 3,5 m²
 • Wykonanie ustroju rurowego z blachy falistej o powierzchni otworu ponad 14,5 m²
 • Prace przy konstrukcji między podporą 1 i 2
GRUDZIEŃ 2018

Postęp prac w  okresie od 01.12.2018 do 31.12.2018

W okresie od 01.12.2018 do 31.12.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót mostowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty mostowe :

 • Wykonanie i zasypanie wykopu
 • Wykonanie ław fundamentowych, beton klasy B-30 – na lądzie
 • Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali kl. A – III N
 • Wykonanie korpusów przyczółków – masywne, z betonu klasy B-30
 • Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej „na zimno”
LISTOPAD 2018

Postęp prac w  okresie od 01.11.2018 do 30.11.2018

W okresie od 01.11.2018 do 30.11.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót mostowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty mostowe :

 • Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton klasy B-30 z zabezpieczeniem wykopu na lądzie
 • Wykonanie zbrojenia ław ze stali klasy A-III N
 • Prace związane z podporą P1, korpusy podpór, przyczółki żelbetowe
 • Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali kl. A – III N
PAŹDZIERNIK 2018

Postęp prac w  okresie od 01.10.2018 do 31.10.2018

W okresie od 01.10.2018 do 31.10.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót mostowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty mostowe :

 • Prace związane z przygotowaniem podłoża pod wykonanie przejścia dla zwierząt
 • Wykonanie wykopu pod podporę przejścia dla zwierząt
 • Wykonanie zbrojenia ław ze stali
WRZESIEŃ 2018

Postęp prac w  okresie od 01.09.2018 do 30.09.2018

W okresie od 01.09.2018 do 30.09.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót mostowych nie prowadził  prac na  przebudowywanym odcinku.

SIERPIEŃ 2018

Postęp prac w  okresie od 01.08.2018 do 31.08.2018

W okresie od 01.08.2018 do 31.08.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót mostowych nie prowadził  prac na  przebudowywanym odcinku.

LIPIEC 2018

Postęp prac w  okresie od 01.07.2018 do 31.07.2018

W okresie od 01.07.2018 do 31.07.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót mostowych nie prowadził  prac na  przebudowywanym odcinku.

CZERWIEC 2018

Postęp prac w  okresie od 01.06.2018 do 30.06.2018

W okresie od 01.05.2018 do 31.05.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót mostowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty mostowe :

 • Wykonanie zbrojenia ław ze stali
 • Wykonanie ław fundamentowych przejścia dla zwierząt
 • Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali
 • Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej na zimno – powierzchnie poziome i pionowe
 • Wykonanie ustroju rurowego z blachy falistej o powierzchni 14,5 m ²
MAJ 2018

Postęp prac w  okresie od 01.05.2018 do 31.05.2018

W okresie od 01.05.2018 do 31.05.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót mostowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty mostowe :

 • Wykonanie zbrojenia ław ze stali
 • Wykonanie ław fundamentowych przejścia dla zwierząt
 • Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali
 • Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej na zimno – powierzchnie poziome i pionowe
KWIECIEŃ 2018

Postęp prac w  okresie od 01.04.2018 do 30.04.2018

W okresie od 01.04.2018 do 30.04.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót mostowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty mostowe :

 • Wykonanie zbrojenia ław ze stali
 • Wykonanie ław fundamentowych przejścia dla zwierząt
MARZEC 2018

Postęp prac w  okresie od 01.03.2018 do 31.03.2018

W okresie od 01.03.2018 do 31.03.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót mostowych  kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty mostowe :

 • Prace związane z wykonywaniem  ścianki szczelnej w km 86+600
 • Wykop pod skrajny i środkowy fundament
LUTY 2018

Postęp prac w  okresie od 01.02.2018 do 28.02.2018

W okresie od 01.02.2018 do 28.02.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót drogowych, mostowych i sanitarnych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty mostowe :

 • Przystąpienie do wykonywania ścianki szczelnej