Wykonanie nasadzeń – otwarcie ofert 09.04.2021

W dniu 09.04.2021 r. odbyło się otwarcie ofert na wykonanie nasadzeń wzdłuż trasy.

Złożono 7 ofert. Trwa weryfikacja.

Biuro Budowy
biuro@dabie-rzesnica.pl