Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu

Od dnia 09.11.2017r. o godz. 14.00 Wykonawca Robót Energopol – Szczecin S.A. wprowadza tymczasową organizację ruchu.

Biuro Budowy
biuro@dabie-rzesnica.pl