Utrudnienia na autostradzie A6 – wyłączenie pasa w ciągu drogi w kierunku Szczecina

 

18.09.2020 r. Wykonawca Budimex S.A. zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu wyłączył pas w ciągu drogi w kierunku Szczecina. w miarę postępu prac organizacja ruchu będzie ulegała zmianom.

Biuro Budowy
biuro@dabie-rzesnica.pl