Utrudnienia na autostradzie A6 – wyłączenie pasa ruchu w ciągu drogi w kierunku Świnoujścia

03.10.2020 r. Wykonawca Budimex S.A. zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu wyłączył pas ruchu w ciągu drogi w kierunku Świnoujścia. W miarę postępu prac organizacja ruchu będzie ulegała zmianom.

Biuro Budowy
biuro@dabie-rzesnica.pl