Podpisano Umowę z Budimex S.A. na dokończenie budowy przejścia ekologicznego

11.08.2020 podpisano Umowę z Budimex S.A. na dokończenie budowy przejścia ekologicznego nad autostradą A-6 wraz z ogrodzeniem autostrady.

12.08.2020 przekazano plac budowy Wykonawcy.

Wykonawca zrealizuje zadanie do 12.12.2020 r.

Biuro Budowy
biuro@dabie-rzesnica.pl