OBIEKTY

W ramach inwestycji przewiduje się również wykonanie robót budowlanych związanych z budową obiektu ekologicznego w km 86+600.