Miesięczny przegląd inwestycji nr 9 za styczeń 2022 r.

W dniu 21.01.2022 r. odbył się miesięczny przegląd inwestycji za styczeń: szlak.

W dniu 10.02.2022 r. odbył się miesięczny przegląd inwestycji za styczeń: przejście ekologiczne.

Biuro Budowy
biuro@dabie-rzesnica.pl