Miesięczny przegląd inwestycji nr 11 za marzec 2022 r.

W dniu 17.03.2022 r. odbył się miesięczny przegląd inwestycji za styczeń: szlak.

W dniu 24.03.2022 r. odbył się PRZEGLĄD W OKRESIE RĘKOJMI / GWARANCJI przejścia ekologicznego.

Biuro Budowy
biuro@dabie-rzesnica.pl