Miesięczny przegląd inwestycji nr 10 za luty 2022 r.

W dniu 25.02.2022 r. odbył się miesięczny przegląd inwestycji za styczeń: szlak.

W dniu 04.03.2022 r. odbył się miesięczny przegląd inwestycji za styczeń: przejście ekologiczne.

Biuro Budowy
biuro@dabie-rzesnica.pl