Miesięczne przeglądy inwestycji 2021 r.

12.05.2021 r. Zamawiający potwierdził, że okres przeglądów i rozliczeń rozpoczął swój bieg.

Kalendarium przeglądów inwestycji wykonanych w 2021 r.:

1. Przegląd nr 1: maj 2021 r.: 21.05.2021 r.

2. Przegląd nr 2: czerwiec 2021 r.: 18.06.2021 r.

3. Przegląd nr 3: lipiec 2021 r.:

a) Przejście ekologiczne: w dniu 23.07.2021 r. odbył się miesięczny przegląd inwestycji.

b) Szlak: miesięczny przegląd inwestycji i przegląd gwarancyjny roczny dla zakresu wykonanego przez PRD Nowogard.

W dniu 19.07.2021 r. Inspektor Nadzoru przygotował Kartę przeglądu (w związku z zbiegiem terminów odbył się jeden przegląd w ramach przeglądu miesięcznego i rocznego).

W dniu 23.07.2021 r. on-line odbyło się spotkanie przy udziale Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz Przedstawiciela PRD Nowogard.

4. Przegląd nr 4: sierpień 2021 r.: 20.08.2021 r.

5. Przegląd nr 5: wrzesień 2021 r.: 24.09.2021 r.

6. Przegląd nr 6: październik 2021 r.: 22.10.2021 r.

7. Przegląd nr 7: listopad 2021 r.: 19.11.2021 r.

8. Przegląd nr 8: grudzień 2021 r.: 17.12.2021 r.

Biuro Budowy
biuro@dabie-rzesnica.pl