Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego

Od dnia 01.12.2017 r. czasowa organizacja ruchu zakłada całkowite wyłączenie z ruchu jezdni północno-zachodniej ( kierunek Szczecin ) i przełożenie ruchu na jezdnię południowo-wschodnią, wprowadzono ruch dwukierunkowy.

Biuro Budowy
biuro@dabie-rzesnica.pl