12.05.2021 Okres przeglądów i rozliczeń inwestycji.

12.05.2021 r. Zamawiający potwierdził, że okres przeglądów i rozliczeń rozpoczął swój bieg.

 

Biuro Budowy
biuro@dabie-rzesnica.pl